ضرورت اندازه گیری بازگشت سرمایه درشبکه های اجتماعی ROI

آیا ROI یا بازگشت سرمایه (نرخ)، معیار درستی برای موفقیت فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی است؟ افراد بسیاری وجود دارند که معتقدند که ROI معیار درستی برای ارزیابی ارزش شبکه‌های اجتماعی برای… ادامه نوشته ←